Големи Размери Дамски и Мъжки Облекла

Лични Данни

ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ” осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ” събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:

o   Ваше изрично получено съгласие като клиент;

o   на изпълнение на задълженията на ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ” по договор с Вас;

o   законово задължение, което се прилага спрямо ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ”;

o   за целите на легитимни интереси на ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ” или на трета страна.

ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ” събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели – счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора и доставка на поръчаните от вас артикули, защита на информационната сигурност.

ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ” може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ” извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:

o   създаване на профил за използване на услугата – с цел да Ви идентифицира и предостави услугата;

o   обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;

o   обработка на направена поръчка  – с цел приемане на поръчка и доставка на стоката от електронния ни магазин до Вас.

ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ” обработва лични данни на всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора.

ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ” не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и др.

ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ” съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ” полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ” Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.

ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ” може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни органи за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Право на достъп

Вие имате право да изисквате и получите от ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ” потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ” Ви предоставя при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ” да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни. Регистрираните потребители на сайта могат също така сами да коригират данните си в своя профил, след въвеждане на потребителско име и парола за идентификация.

Право на изтриване (правото да бъдете забравени)

Вие имате право да поискате от ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ” изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ” има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:

o   личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;

o   Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;

o   личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;

o   личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;

Можете да поискате изтриване на Вашите данни като се свържете с нас по начините, посочени в менюто за Контакти.  

ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ” не е длъжен да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:

o   за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ”;

o   по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

o   за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да изискате от ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ” да ограничи обработване на свързаните с Вас данни, когато:

o   обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

o   ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ” не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

o   оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ” да провери точността на личните данни;

o   възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ” имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на възражение срещу обработването

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни от ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ”, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:

·         обработването на данни за целите на директен маркетинг;

·         обработването на данни за целите на профилиране.

ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ” прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ” установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ”не е длъжен да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.

Право на защита

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.

 

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ” може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ” не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.

Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ”. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.

Мерки за сигурност и защита

ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ” предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ” използва технически средства за защита на личните данни от придобиване или видоизменение от неупълномощени лица, сред които:

А) SSL сертификат за сигурност, който криптира връзката между сайта и крайното устройство.

Б) Защита на базата данни от неправомерен достъп.

В) Антивирусни програми и програми за защита от неоторизиран достъп.

Г) Защита на клиентските профили с потребителско име и парола.

ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ” е в процес на техническа разработка, която ще позволява анонимизиране на личните данни.

 

Контакти на надзорен орган и длъжностно лице по защита на личните данни:

 

Контакти на длъжностно лице по защита на лични данни в ET “ГАНКА ДИМОВА – ГЕЯ”:

Адрес за кореспонденция: жк Възраждане блок 74 вход Д ап 6 , Варна 9000

Телефон: 0897 502283

Можете да се свържете с нас и чрез формата за контакти, интегрирана в сайта.

 

Наименование на надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:  02/91-53-518

Интернет страница: https://www.cpdp.bg